Muziek in 432 Hz

~Music is well said to be the speech of angels~
Thomas Carlyle

Engelen staan in rechtstreekse verbinding met ons hart. Muziek speelt (onder andere) een belangrijke rol in een zuivere afstemming met je Engelen.

Sinds 1939 is muziek gestemd op 440 Hz, terwijl muziek die afgestemd is op 432 Hz rechtstreeks via het hart wordt ontvangen...

432 Hertz en het universum

Van oorsprong stond de muziektoon A op 432 Hz gestemd wat de natuurlijke stemhoogte van het universum zou zijn. Als op basis van deze stemming naar steeds lagere octaven wordt gegaan komt uiteindelijk de muziektoon C uit op precies 1 trilling. Deze toon wordt daarom ook wel “oertoon" genoemd. Sinds 1939 wordt er gestemd met als basis A=440 Hz.

Zoals genoemd wordt in mijn artikel De Heilige Geometrie bestaat het gehele universum uit trillingen. Dus alles wat met geluid & muziek te maken heeft is ook opgebouwd uit trillingen. Met de eenheid Hertz (Hz) wordt aangegeven hoeveel trillingen per seconde het geluid bedraagt.

Deze trillingen oefenen veel invloed uit op de mens en op alles wat leeft. Denk bijvoorbeeld aan een spannende film die nog veel enger wordt gemaakt door achtergrondmuziek waar vaak lage tonen voor worden gebruikt (Shark..).

Waarom van 432 Hz naar 440 Hz

Er worden verschillende redenen genoemd waarom de stemtoonhoogte internationaal naar 440 Hz is opgeschroefd. Een mooi voorbeeld:

Er wordt beweerd dat deze wijziging gedaan is om de harmonie met het universum te verstoren en zo verwarring te creëren bij de mens. Omdat iedereen op deze manier van zijn natuurlijke stemming werd afgehaald kon men makkelijk opgehitst worden in de 2e wereldoorlog met verkeerde propaganda idealen. De afstemming met het universum werd ontregeld, waardoor de intuïtie van de mens niet meer werkt. Als je intuïtie niet werkt ben je gedeeltelijk verdoofd en makkelijk beïnvloedbaar zonder dat je er zelf iets van merkt.

Aanvulling: 440 Hz richt zich op het hoofd, 432 Hz wordt in het hart ontvangen.

Terug naar de harmonie

Er zijn veel mensen die willen dat we wereldwijd weer terug gaan naar een stemming op 432 Hz. De harmonie met het universum en dus uiteindelijk met onszelf zou zo weer terugkeren. Er zijn Chakra therapeuten die alleen maar muziek in 432 Hz draaien binnen hun praktijk, omdat dit een gunstige invloed zou hebben op de chakra’s en dan met name de hartchakra wat staat voor het gevoel.

432 Hz zou ook weer harmonie geven in de trillingen tussen de verschillende objecten. Dit heet resoneren. Het resoneren vindt plaats op het moment dat geluid een frequentie weergeeft die gelijk is aan de ‘eigenfrequentie’ van het object dat gaat meetrillen. Denk hierbij aan het menselijk lichaam. De verandering van 8 Hz in toonhoogte zal dan wel degelijk invloed uitoefenen op de resonantie met het menselijke lichaam én de ziel.

Oordeel zelf

Buiten het feit dat veel muziekliefhebbers vinden dat muziek in 432 Hz veel rustgevender en mooier klinkt, zou deze stemtoonhoogte ook veel meer helderheid geven in het gehoor dan muziek die afgestemd is op 440 Hz. Door deze helderheid hoeft de volumeknop ook niet hoog gedraaid te worden wat minder gehoorbeschadigingen zou betekenen. Het beste is natuurlijk om zelf te oordelen. Internet en youtube biedt vele mogelijkheden om nummers te beluisteren in 440 én 432 Hz, zodat je zelf het verschil kunt horen.

In 2010 heb ik dit artikel geschreven, ook terug te vinden via: 432-hertz-en-het-universum.html: