Engelen om je heen

Engelen worden tegenwoordig niet meer alleen in de sfeer van de religie genoemd waar ze met name worden beschouwd als de boodschappers van God. Ook buiten de muren van de kerk worden de Engelen steeds meer het onderwerp van gesprek. Er zijn momenteel erg veel boeken over Engelen te vinden. Zouden zij onze aandacht willen trekken?

Iedereen heeft Engelen bij zich, maar ze kunnen niet altijd tot de mensen doordringen hoe graag ze dat ook willen. Engelen kunnen ons helpen bij bepaalde problemen of in situaties waar we de weg even kwijt zijn. Engelen kunnen ons heldere inzichten geven en ons beschermen tegen negatieve invloeden. Het enige wat wij moeten doen is leren ‘luisteren’.

Engelen & Gidsen

De naam Engel stamt af van het Griekse woord Angelos wat boodschapper betekent. Engelen worden ook wel eens als Gidsen beschouwd, maar dit klopt niet. Gidsen zijn oude zielen die tijdens de vele levens die ze hebben geleid veel wijsheid hebben opgedaan. Al die levenslessen stellen hun in staat om de mensen te helpen daar waar nodig is. Engelen (met uitzondering van 2 Aartsengelen) hebben geen leven op aarde gehad, maar zijn een rechtstreekse afsplitsing van de Goddelijke energie. Engelen hebben daarom ook geen ‘ego’. Zij zijn in onvoorwaardelijke liefde en streven naar het hoogste bereik voor geluk en gezondheid.

Aartsengelen

Aartsengelen worden gezien als de boodschappers van de Goddelijke energie ofwel de Schepper. Zij overbruggen het Goddelijke en de materie; zij verbinden de Schepper met zijn Schepping en vice versa. Aartsengelen geven ons inspiratie en openbaringen. Zij geven ons inzicht over ons zieledoel hier op de aarde. Zij helpen ons herinneren waarom wij hier op aarde zijn en begeleiden ons in onze spirituele ontwikkeling. Aartsengel Michaël is het meest bekend en staat onder andere voor bescherming en veiligheid. Zijn vlammend zwaard zorgt ervoor dat de koorden tussen jou en iedereen die een negatieve invloed op je heeft worden weggesneden (angstgedachten). Dit wil niet zeggen dat de relatie met de betrokkene op deze manier wordt beëindigd, maar de negatieve energie tussen beiden zal verdwijnen. Er gebeurt trouwens niets als je er zelf niet om vraagt.

Daar waar de Aartsengelen er voor de gehele mensheid zijn en een wat globalere taak hebben, zijn de Engelen er voor de individuelen. Beschermengelen zijn altijd bij je en zijn ook altijd bij je geweest. Niet alleen in dit leven, maar ook in vorige en eventueel volgende levens. Zij verlaten je niet meer. Verder zijn er Engelen die waken over de natuur en de dieren... Er zijn Engelen die zich speciaal richten op genezing... Alles wat leeft wordt omringd door Engelen. Er zijn er dus ook heel erg veel zoals je jezelf wel kunt voorstellen.

Contact met Engelen

Engelen hebben geen stoffelijk lichaam en zijn totaal onafhankelijk van de wetten van de materie. Engelen kennen geen tijd en ruimte, maar zijn in alle opzichten vrij. Denk aan de vleugels waarmee Engelen vaak worden afgebeeld wat staat voor vrijheid. Engelen kunnen zich wél laten zien aan de mensen op een manier die voor betreffende persoon het meest toegankelijk is of die het beste past bij een bepaalde situatie. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je Engelen waarneemt. Je kunt ze voelen, horen, zien of gewoon weten dat ze er zijn. Mensen hebben vaak ingevingen of een 'helder moment’. Ook dit kan een vorm van communicatie van de Engelen zijn.

Mensen denken de gehele dag door. Als je specifiek iets wilt vragen aan de Engelen, roep ze dan eerst duidelijk op. Anders zou het kunnen zijn dat Engelen niet reageren, maar het zien als een zoveelste gedachte. Maak hier duidelijk onderscheid in. Het mooiste zou zijn om de naam van de (Aarts)Engel te roepen die je op dat moment graag bij je wilt hebben. Als je niet goed weet welke Engel je moet oproepen, dan kun je de Engelen in het algemeen roepen. Op den duur weet je wie je wanneer nodig hebt of wie er tot je spreekt of wilt spreken. Vergeet niet, wees altijd zo duidelijk mogelijk in je communicatie en laat niets te wensen over.

Als je vraagt aan de Engelen om zich te laten zien, probeer dan open te staan voor alle mogelijkheden zonder verwachtingen. ‘Verzin’ geen uitkomst.

Het derde oog ofwel het energiecentrum (de chakra) die zich bevindt in het hoofd tussen de ogen is de lens waardoor we engelen kunnen zien. Iedereen heeft een derde oog, maar bij de meesten zit de 'lenskap' er nog op. De 'lenskap' wordt er bewust of onbewust op gedaan en kan dus ook weer op eigen initiatief eraf worden gehaald. Meestal wordt de 'lenskap' op het derde oog gehouden uit angst voor wat er allemaal zichtbaar wordt als de 'kap' eraf wordt gehaald. Vergeet niet dat je zelf bepaalt wat je niveau van helderziendheid is. Je kunt namelijk zelf de symbolische knop harder of zachter zetten.

Je eet- en drinkgedrag heeft ook invloed op het wel of niet kunnen zien van Engelen. Vegetarisch eten is een goede manier om je helderziendheid te ontwikkelen. In het boek 'Ontmoetingen met Engelen' van Doreen Virtue kun je hier meer over terugvinden.

Let verder eens op tekens om je heen; een vlinder die om je heen vliegt, een vorm van een Engel in de wolken, energiebollen op je foto, een witte veer die voor je neus naar beneden dwarrelt, speciale mensen die ineens op je pad komen, de glimlach van een baby (baby’s en hele jonge kinderen kunnen vaak nog Engelen zien), een grappige gedachte uit het niets...

Je hoeft niet paranormaal te zijn om met Engelen te kunnen communiceren. De tijd waarin we nu leven brengt met zich mee dat deze communicatie steeds makkelijker zal gaan en toegankelijker zal worden voor iedereen.